КАРИЕРА ВО СОКО

- Асистент за извоз

- Асистент за увоз

– Овластен сметководител

- Технолог

- Оператор на машина

- Оператор за подготовка на сок

– Рачен пакувач

– Работник во магацин/производство

Испратете ја Вашата апликација на hr@soko.com.mk (ќе бидат контактирани само кандидатите што ќе бидат селектирани за отворената позиција)